Vår verksamhet

Tallgården är en fantastisk mötesplats för de boende i Araby. Verksamheten har bedrivits sedan 1996 för att motverka segregation genom positiva, välkomnande möten. I möteslokaler och café bedrivs aktiviteter i samverkan med lokala organisationer med fokus på bildning och kultur.

Styrelsen

I styrelsen för Tallgården sitter representanter från Växjö kommun, Växjöbostäder AB och Hyresgästföreningen. Föreningens ändamål är att förbättra möjligheterna för de boende inom Araby-, Nydala- och Dalboområdet att bli aktiva medborgare, skaffa sig ett arbete och få en ökad livskvalitet.

Föreningen ska:

  • svara för driften av Tallgården, innefattande ansvar för lokalerna, uthyrningen etc.
  • bedriva caféverksamhet på Tallgården.
  • svara för information om och samordning av olika verksamheter och aktiviteter inom områdena.
  • initiera samarbete/samverkan mellan föreningar, individer, utbildningssamordnare m.fl.

Lokalerna

Tallgården renoverades 2021 och här finns även bibliotek, Medborgarkontor, statens servicecenter och Sandheere som jobbar med rusta & matcha. Denna samverkan skapar fantastiska möjligheter!